Z LETALOM NA POTI

podarja enemu izžrebancu

DARILNI BON LETALSKE DRUŽE RYANAIR

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri na na socialnih omrežjih Facebook in Instagram ter preko mailing liste.

 

  1. Všečkaj objavo o nagradni igri na Facebooku in/ali Instagramu ter na Instagramu sledi profilu @zletalomnapoti.
  2. Pod objavo označi tri prijatelje.
  3. Vsak lahko večkrat komentira in označi različne prijatelje. Vsak lahko istočasno sodeluje na več platformah.

 

Dodatne možnosti za sodelovanje:

  1. Na Story deli objavo in označi @zletalomnapoti
  2. Prejemniki tedenskih e-novic lahko z odgovorom na elektronsko sporočilo dodatno sodelujejo v nagradni igri.

 

ORGANIZATOR:

Organizator nagradne igre je Z letalom na poti, Katja Kenda s.p., Gasparijeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

 

SODELUJOČI:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter

– so pridobili davčno številko,

– so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,

– niso pravne osebe.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 

NAČIN SODELOVANJA:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 8.12.2023 do vključno 22.12.2023 ravnali v skladu s pravili poteka nagradne igre, določenimi v prvem odstavku teh Pravil in pogojev. Kot dodatno (povečano) možnost za sodelovanje si vsak posameznik lahko zagotovi s 4. in 5. točko pravil poteka nagradne igre.

 

NAGRADA

Po zaključki nagradne igre bo naključno izbran Nagrajenec prejel bon letalske družbe Ryanair v vrednosti 200€, ki ga bo Organizator posredoval Nagrajencu.

 

OBVEŠČANJE

Organizator nagradne igre bo Nagrajenca objavil na svoji Facebook strani, Instagram profilu in v tedenskih e-novicah ter ga pozval, da se najkasneje v petih delovnih dneh od obvestila odzove, najkasneje v desetih dneh od žrebanja pa posreduje vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, leto rojstva, kontaktno telefonsko številko in davčno številko. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, leto rojstva, davčno številko in kontaktno telefonsko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

 

ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka ali Instagrama,

– vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z delovanjem v skladu s pravili ravnali v skladu s pravili poteka nagradne igre, določenimi v prvem odstavku teh Pravil in pogojev.

 

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom ali Instagramom niti ni na nikakršen način s strani Facebooka ali Instagrama sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

 

Pravila o sodelovanju so na voljo na spletni strani www.zletalomnapoti.com/nagradna-igra, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.

 

Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu Facebook in Instagram profila organizatorja. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook ali Instagram in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

 

 

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni strani www.zletalomnapoti.com/nagradna-igra.

 

Organizator na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila na emailu: info@zletalomnapoti.si. Pravila so stopila v veljavo z 8.12.223.

 

Ljubljana, 8.12.2023