Z LETALOM NA POTI

v sodelovanju s spletno trgovino www.hiddenforest.si

podarja

LESEN ZEMLJEVID SVETA

 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri na Instagramu

1.Všečkaj objavo o nagradni igri na Instagramu ter sledi profilu @zletalomnapoti in @hiddenforest.si

2.Pod objavo označi 2 prijateljici/ prijatelja, ki bi jima prav tako privoščil/-a zmago za ta čudovit lesen zemljevid

3.Za dodatne možnosti lahko to objavo še deliš v svoj story in označiš nas @zletalomnapoti ter @hiddenforest.si

 

ORGANIZATOR IN IZVAJALEC:

Organizator nagradne igre je Lockedbox svetovanje, Timea Kisuczky-Dimkovski, s.p., Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju Organizator) ter Izvajalec nagradne igre Z letalom na poti, Katja Kenda s.p., Gasparijeva ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Izvajalec).

 

SODELUJOČI:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki

izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter

– so pridobili davčno številko,

– so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,

– niso pravne osebe.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 

NAČIN SODELOVANJA:

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od 1.9.2021. do vključno 8.9.2021 ravnali v skladu s pravili poteka nagradne igre, določenimi v prvem odstavku teh Pravil in pogojev.

 

NAGRADA

Po zaključki nagradne igre bo naključno izžrebani nagrajenec prejel 2D Lesen zemljevid po izbiri (barva) v velikosti M.

Nagrajenec se lahko odloči tudi za večjo ali drugačno različico zemljevida in doplača razliko v ceni.

 

OBVEŠČANJE

Izvajalec nagradne igre bo Nagrajenca objavil na svojem Instagram profilu ter ga pozval, da se najkasneje v petih delovnih dneh od obvestila odzove, najkasneje v desetih dneh od žrebanja pa Organizatorju posreduje vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, leto rojstva, kontaktno telefonsko številko in davčno številko. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

 

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost Organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

 

UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da Organizator in Izvajalec (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbirata, hranita ali kako drugače obdelujeta naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, leto rojstva, davčno številko in kontaktno telefonsko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne akcije in za čas, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

 

ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Instagrama,

– vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo z delovanjem v skladu s pravili ravnali v skladu s pravili poteka nagradne igre, določenimi v prvem odstavku teh Pravil in pogojev.

 

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z Instagramom niti ni na nikakršen način s strani Instagrama sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen Izvajalec.

 

Pravila o sodelovanju so na voljo na spletni strani www.zletalomnapoti.com/nagradna-igra, po zaključku nagradne igre pa na sedežu Izvajalca.

 

Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu Instagram profila Izvajalca. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri. Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

 

Izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Izvajalec se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni strani www.zletalomnapoti.com/nagradna-igra.

 

Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila na emailu: info@zletalomnapoti.si. Pravila so stopila v veljavo s 1.9.2021.

 

Ljubljana, 1.9.2021